Bijziendheid

Je hebt last van

Bijziendheid (Myopie)

Heb je klachten of twijfels over jouw zicht?

Blijf er niet mee rondlopen. Neem contact op met een oogarts in jouw buurt. 

vind jouw opticien

Maak een afspraak

Wat is bijziendheid?

Wanneer je bijziend bent, betekent dit dat je voorwerpen in de verte niet scherp kunt zien. Hoe verder weg een voorwerp van je af staat, hoe slechter je je op dit voorwerp kunt focussen. De term bijziendheid verwijst dan ook naar het scherp zien van objecten die dichtbij staan. Bijziendheid wordt ook wel myopie genoemd en is het tegenovergestelde van verziendheid. Wanneer je bijziend bent heb je een minsterkte, bijvoorbeeld -2.75, en wanneer je verziend bent heb je een minsterkte, bijvoorbeeld +2.75.

Symptomen van bijziendheid

  • Mensen die bijziend zijn kunnen voorwerpen die ver weg van hen staan niet scherp zien. Dit komt vaak tot uiting tijdens het autorijden, sporten of in de klas

  • Naast onscherp zicht leidt bijziendheid vaak tot hoofdpijn en vermoeide ogen.

Is bijziendheid erfelijk?

Bijziendheid kan erfelijk zijn.Zo zijn kinderen van bijziende ouders vaak ook bijziend. Echter,onderzoek wijst uit dat bijziendheid sterk afhankelijk kan zijn van je levensstijl. Zo draagt vaak en intensief lezen of naar een beeldscherm kijken bij aan de ontwikkeling van bijziendheid, vooral bij (jonge) kinderen.

Wat is de oorzaak van bijziendheid?

Bijziendheid heeft 2 verschillende oorzaken:

  • Een te lang oog. Dit betekent dat de afstand tussen de voorkant van het oog (hoornvlies) en de achterkant van het oog (netvlies) te groot is. De lichtstralen komen hierdoor vóór het netvlies bij elkaar. Een andere benaming voor deze vorm van bijziendheid is as-myopie.

  • Een te bol hoornvlies of ooglens. Doordat lichtstralen te veel worden gebroken komen ze vóór het netvlies bij elkaar. Een andere benaming voor deze vorm van bijziendheid is brekingsmyopie.

Doordat het brandpunt van de lichtstralen vóór het netvlies samenkomt, leidt dit tot wazig zicht.

Oplossing voor bijziendheid?

Gelukkig zijn er tal van kijkoplossingen voor mensen die bijziend zijn, bijvoorbeeld contactlenzen, een bril. Twijfel je? Neem contact op met jouw oogarts.  

Oogmeting & doorverwijzing

Moet jij ook regelmatig knijpen met je ogen om van veraf goed te kunnen zien? Dan bestaat de kans dat je bijziend bent. Maak een afspraak bij één van onze winkels voor een oogmeting. Indien wij iets onregelmatig opmerken, verwijzen we u onmiddellijk door naar de oogarts. 

vind jouw opticien

Maak een afspraak